Willem: Bart Jaspers Faijer

In 2018 kwam ik uit de kast als dorpshistoricus. Het Urkerland bood me een podium en sindsdien mag ik de geschiedenis van Urk vastleggen. Deze keer een mijlpaal. Ik mag alweer een burgemeester archiveren. De derde in zes jaar tijd. Dit keer lijkt het echter goed te komen, er zijn namelijk scherpe vragen gesteld tijdens…

Lees verder!

Ondertekening intentieverklaring versnelling realisatie Het Vlie

Zorgpartijen die samen Het Vlie ontwikkelen hebben provincie Flevoland, gemeente Noordoostpolder en gemeente Urk gevraagd om een financiële bijdrage. Met deze bijdrage kunnen zij een haalbaarheidsstudie doen voor de ontwikkeling en realisatie van het gezondheidscentrum Het Vlie in Emmeloord. De intentieverklaring voor het leveren van deze bijdrage is vrijdag door alle bestuurders ondertekend. BRON: De…

Lees verder!

Urk sluit 2023 financieel positief af

De jaarrekening 2023 van de gemeente Urk sluit met een positief resultaat van € 3.797.609,-. Portefeuillehouder wethouder Nathanaël Middelkoop zegt over de financiële positie van de gemeente: ‘Er is veel werk verzet in 2023, met een positief jaarrekening resultaat als gevolg.’ BRON: De Noordoostpolder Read More

Lees verder!